Cheap NFL Jerseys China Cheap NFL Jerseys Free Shipping Wholesale NHL Jerseys China Wholesale Jerseys From China Cheap NFL Jerseys Free Shipping Cheap NFL Jerseys For Sale Cheap Jerseys Free Shipping Wholesale NFL Jerseys From China Cheap NFL Jerseys Sale Cheap Nike NFL Jerseys China Wholesale Jerseys Free Shipping Cheap NFL Jerseys Wholesale Wholesale NFL Jerseys Online Cheap NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys Free Shipping Cheap NFL Jerseys China
Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Store Coach Handbags Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Handbags Coach Site Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors


Centar izlaganja i Virtualni muzej Sandro Pertini

Ujedno katalogizacijom i popisivanjem dokumentarnog i bibliografskog materijala o Sandru Pertiniju, Udruga napredno prenosi digitalnim putem veci dio arhivne bastine, s dvostrukim ciljem ocuvanja i pristupa, putem informativne tehnologije, vecem broju korisnika, posebno mladim generacijama. Osim stranica o Pertiniju, fotografskog i audiovizualnog materijala i dragocjenih uspomena, tu je i dokumentacija opcenito o povijesti radnickog i socijalistickog pokreta 20. stoljeca. 

Ta aktivnost je trenutno usmjerena na osnivanje banke podataka, koja sadrzi ikonografski materijal talijanske i internacionalne ljevice od kraja 19. stoljeca do danas, i banke podataka o izbornim programima prvih politickih sila evropske socijaldemokracije.

Pri sjedistu Zaklade, vec su na raspolaganju javnosti posebni prostori za konzultaciju fotografskih prikaza, u originalu i sacuvanih na CD-Romu, audivni materijal na kazetama i CD-u, te audiovizualni, sadrzan na VHS-u, Video CD-u i DVD-Romu. Najznacajnija dokumentacija biti ce organizirana u prostorima Palazza Coppi, tako da ce se formirati izlozbeni pravci, gdje ce se izmjenjivati muzejski materijal, slike, starine i multimedijalni materijal.

Pocevsi od prvih mjeseci 2002., ujedno s realizacijom multimedijalnog izlagackog centra, internet stranice Udruge su obradene graficki, u obliku i sastavu, s ciljem ne samo upotpunjivanja novim podacima o aktivnostima Udruge, nego i da bi se realizirala, preko mreze, serija interaktivnih i multimedijalnih pravaca, jednog "virtualnog muzeja", kako bi se upoznao lik Sandra Pertinija, i kojim se daje na uvid bibliografski i dokumentarni materijal sacuvan u novom sjedistu Palazza Coppi.

Virtualni Muzej Pertini 


| Home
| Nacionalna Udruga "S. Pertini" | BiografijaIzdavacka aktivinosk |
| Arhiv | Knjiznicka |

Copyright Associazione Nazionale Sandro Pertini